Dokumenti i Aktivnosti

Written by Oliver Vukmirovic. Posted in CERS Doboj

Statut udruženja CERS
Rješenje o registraciji CERS
Potvrda o registraciji JIB
Matični broj CERS

U subotu 15.januara 2011.godine, odrzace se II Skupština udruženja CERS sa početkom u 15 časova. u prostorijama udruženja.

Dnevni red Skupštine:
Razmatranje i analiza dosadašnjih aktivnosti udruženja;
Unutrašnja reorganizacija udruženja i njegovih organa;
Primanje novih članova u udruženju i
Razno...

Dopunu dnevnog reda i prijedlozi za izmjenu dostaviti najkasnije do 10. januara 2011.godine u pismenoj formi.

Predsjednik udruženja CERS

Oliver Vukmirović